Gezond beleid

Sinds 2004 beoogd “Gezond Beleid” een -inmiddels bewezen- breed en deskundig netwerk te zijn voor ondernemers en functionarissen in de agrarische sector die met P&O taken zijn belast. Door uitwisseling van kennis en ervaringen leren zij van elkaar. De organisatie en begeleiding wordt o.a. door Salarispoint verzorgd, met input van deelnemende bedrijven. Daarnaast is er rondom het netwerk een grote tweede schil, waaruit regelmatig deskundigen worden ingevlogen.

Gezond Beleid voorziet in een behoefte om een bijdrage te leveren aan alle facetten van goed werkgeverschap. Momenteel bestaat Gezond Beleid uit vier actieve netwerken. Elk netwerk heeft zijn eigen cultuur, aanpak en begeleiding, waardoor er een vertrouwde sfeer ontstaat.
Behalve de ondernemers bestaat de deelnemersgroep uit verschillende werknemers, die als vaste deelnemer deel uitmaken van Gezond Beleid. De betreffende werknemers zijn in de bedrijven werkzaam als personeelsfunctionaris en/of Hoofd Arbeid. Afhankelijk van het te behandelen thema sluiten extra kaderfunctionarissen aan bij de bijeenkomsten.

Kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen (praktische tips) over goed personeelsbeleid staan centraal tijdens de interactieve bijeenkomsten. Het beter communiceren daarover en profileren als goed werkgever (imago) wordt expliciet besproken. De bijeenkomsten worden ingevuld op basis van behoefte in het netwerk.

In de concrete uitvoering gaat het om:
• Personeelsbeleid in de agrarische sector versterken;
• Bedrijven en ondernemers bewust maken van het belang van het motiveren van personeel;
• Stimuleren van informatie- en kennisuitwisseling (leren mét en vooral van elkaar);
• Versterken imago land- en tuinbouw
• Laten ontstaan van een P&O-netwerk

Het streven is dat ondernemers/werkgevers binnen de sector optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Om zo vanuit een praktische insteek problemen met elkaar te bespreken en aan te pakken op het terrein van de arbeidsmarkt en verbetering van goed werkgeverschap.

Gezond Beleid wordt naast de deelnemersbijdrage mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Colland Fonds Arbeidsmarkt.

Voor meer informatie kunt u op de website van Gezond Beleid ( http://www.gezondbeleid.nl/ ) terecht. Hier ziet u o.a. welke thema’s er de afgelopen jaren zijn behandeld en wanneer de bijeenkomsten zijn.

Contactpersonen Salarispoint:
Joop Wolvers
Kristy van den Homberg