Nieuws

Subsidie praktijkleren studiejaar 2018/2019

Subsidie praktijkleren studiejaar 2017/2018


De aanvraag subsidie praktijkleren voor het school-, studiejaar 2017/2018 kan sinds 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur worden ingediend.

Loonopschorting of loonstop? Subtiel maar belangrijk verschil

Re-integratie bij ziekte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever moet allerlei acties inzetten, de werknemer moet daar verplicht aan meewerken. Daarbij is het uitgangspunt dat beide het eens zijn over de koers die moet worden gevaren. Maar dat is niet altijd zo. Wanneer kiest u voor loonopschorting of een loonstop?

Verkeerde informatie aanvragen woonplaatsverklaring door belastingdienst

Hebt u uw werknemer een woonplaatsverklaring aan laten vragen om te kunnen bepalen of hij recht heeft op het belastingdeel van de heffingskortingen? Dan krijgt uw werknemer een brief waarin staat dat wij deze verklaring niet afgeven. Wij hebben verkeerde informatie gegeven over het aanvragen van een woonplaatsverklaring. Onze excuses hiervoor.


Keurmerk voor betere huisvesting seizoenarbeiders

Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de agrarische sector lanceren vandaag het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Met dit vrijwillige keurmerk wordt de kwaliteit van tijdelijke huisvesting in de land- en tuinbouw geborgd. De eisen zijn gebaseerd op de ‘Nationale verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten’, een breed gedragen akkoord uit 2012. Het keurmerk wordt beheerd door LTO Nederland en is ingediend bij de Raad voor Accreditatie

Afscheid Roger Heesen

Na bijna 15 jaar zich met hart en ziel te hebben ingezet voor Salarispoint, gaat directielid Roger Heesen het bedrijf verlaten. Per 1 april 2019 draagt Roger Salarispoint in zijn geheel over aan Pascal Smits.

Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan

Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan


De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dat is de wet die onder meer de transitievergoeding verlaagt, maar hier tegelijk recht op geeft vanaf de eerste dag van het dienstverband. De wet die de cumulatiegrond bij ontslag introduceert, maar wel tegen een maximaal 50% hogere transitievergoeding. De wet die de payroller recht geeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de inlener. En de wet die het oproepcontract aan banden legt en door premiedifferentiatie flexcontracten 5 procentpunt duurder maakt dan vaste contracten.