Ontslag op staande voet, aanpassingen per 1 juli 2015

Ontslag op staande voet, aanpassingen per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 zijn er drie belangrijke wijzigingen voor het ontslag op staande voet.

1. Vernietigen van het ontslag op staande voet binnen twee maanden

Bij het oude ontslagrecht had de werknemer, na ontslag op staande voet, zes maanden de tijd om het ontslag op staande voet te vernietigen. Dat kon hij doen met een simpele brief aan de werkgever om vervolgens het herstel van zijn arbeidsovereenkomst te vorderen.

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werknemer nog maar twee maanden de tijd om het ontslag te vernietigen. Hij kan dat niet meer doen met een brief aan zijn werkgever. Hij zal direct een gerechtelijke procedure moeten starten om zijn gelijk te halen.

2. Niet de werkelijke schade maar een gefixeerde schadevergoeding

De werknemer kan aanspraak maken op een schadevergoeding, als het ontslag op staande voet onterecht wordt gegeven. Onder het oude recht kon de werknemer kiezen tussen de gefixeerde schadevergoeding of de werkelijke schade.

Vanaf 1 juli 2015 is het alleen nog mogelijk om de gefixeerde schadevergoeding te vorderen. De gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het loon vanaf de datum van ontslag tot aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als de opzegtermijn in acht zou zijn genomen.

3. Hoger beroep en cassatie

Vaak wordt er door de werkgever, direct na het ontslag op staande voet, een kortgeding procedure gevoerd. De rechter wordt dan gevraagd om de arbeidsovereenkomst “voorwaardelijk” te ontbinden. Dit doet de werkgever voor het geval de werknemer het ontslag op staande voet met succes weet aan te vechten.

Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk dat er tegen de uitspraak van de rechter hoger beroep wordt ingesteld. Daarna kunnen partijen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De bedoeling van deze tijdrovende procedure is dat partijen beter beschermd worden tegen fouten van rechters. Het nadeel is dat partijen langer in onzekerheid blijven. Waar onder het oude recht het geschil met enkele weken was beslecht kunnen onder het nieuwe recht procedures zich jaren lang voortslepen.