Prinsjesdag 2015 en de arbeidsgerelateerde plannen

Prinsjesdag 2015 en de arbeidsgerelateerde plannen

Belasting op arbeid gaat omlaag

De belasting op werk gaat omlaag. Dit betekent lagere loonkosten voor de werkgevers. Bovendien wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een baan aan te bieden. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit. De aangekondigde verlaging van lasten op arbeid moet binnen 2 jaar 21.000 banen opleveren. Op de langere termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.

Lage Inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het mogelijk om meer werknemers aan te nemen die werkzaam zijn op basis van een inkomen tussen 100 en 120 procent van het minimumloon. De werkgevers ontvangen hiervoor vanaf 2017 een financiële bijdrage (het lage inkomensvoordeel). De loonkosten blijven hierdoor laag, zonder dat de werknemer salaris inlevert. Het moet voor werkgevers financieel aantrekkelijker worden om mensen (met een laag inkomen) aan te nemen. Voor dit voordeel in de loonkosten komt 500 miljoen euro beschikbaar.

Creëren van beschutte arbeidsplaatsen

De aankomende 5 jaar komt er 20 miljoen per jaar beschikbaar voor het creëren van beschutte arbeidsplaatsen. Omdat de sociale werkplaatsen gaan verdwijnen moeten mensen met een beperking (die veel begeleiding nodig hebben) bij gewone werkgevers aan de slag. Gemeenten moeten hiervoor banen gaan creëren. De ambitie van het kabinet ligt erg hoog met de intentie om in totaal 30.000 banen te scheppen voor de allerzwaksten. Het is nog niet bekend hoe de uitwerking eruit gaat zien en wat de effecten zullen zijn.

Vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen

Het kabinet vindt het belangrijk dat werknemers na de geboorte van een baby kunnen wennen aan de nieuwe situatie thuis. Het kraamverlof wordt daarom uitgebreid van twee naar vijf dagen. Op dit moment krijgt een werknemer twee dagen betaald kraamverlof en kan hij hier zelf (onbetaald) ouderschapsverlof aan vast plakken. Dat worden dus vijf doorbetaalde verlofdagen. De regeling geldt vanaf 2017.