Hoeveel werknemers moet ik aannemen in het kader van de participatiewet?

Hoeveel werknemers moet ik aannemen in het kader van de participatiewet?

Er zijn 2 zaken te onderscheiden namelijk de zogenaamde banenafspraak en de quotumheffing.

 

De banenafspraak

De banenafspraak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle werkgevers om banen te realiseren voor de bekende doelgroepers. Dit schept momenteel nog geen verplichting voor de individuele werkgever. Bij de banenafspraak wordt gekeken of werkgevers op landelijk niveau de afgesproken aantallen hebben gerealiseerd. Als de banenafspraak mislukt, dan treedt de quotumheffing in werking. De quotumheffing heeft een verplichtend karakter voor de individuele werkgever.

De quotumheffing

Bij de quotumheffing gaat het om de individuele werkgever met 25 werknemers of meer. Per individuele werkgever wordt gekeken of hij aan zijn verplichting heeft voldaan. Dit betekent dat de werkgever met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) verplicht is om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Voldoet de werkgever daar niet aan, dan kan het zijn dat hij een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen. In het jaar voordat de quotumheffing gaat gelden, bepaalt de overheid het quotumpercentage.

 

De vraag hoeveel werknemers het bedrijf moet aannemen in het kader van de participatiewet is zeker geen onbelangrijke vraag. Hoewel de eerste heffingen op zijn vroegst in 2018 (over 2017) opgelegd gaan worden is het goed om nu al na te denken over het te volgen beleid. Als bedrijf wil je in de toekomst immers niet geconfronteerd worden met een boete van € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar.

Uiteraard zijn er werkgevers die niets doen en afwachten of anderen de banenafspraak gaan invullen. Als dat gaat lukken dan hebben ze geen rompslomp gehad. Als alle werkgevers zo handelen dan gaat de quotumheffing er natuurlijk zeker komen. Het is dus ook een kwestie van de maatschappelijke verantwoording willen nemen of afwachten of anderen het probleem gaan oplossen.

Samengevat: als de banenafspraak gaat werken dan is iedereen content en volgt er geen quotumheffing. In het andere geval gaan individuele werkgevers heffing betalen voor niet vervulde banen. Welk percentage gaat gelden is nu nog niet aan te geven. Dat percentage hangt af van het jaar waarin de quotumheffing geldt, het aantal banen dat werkgevers op grond van de banenreeks moet realiseren, en het tekort tijdens de banenafspraak. Belangrijk is om nu al na te denken over de invulling van (een aantal) arbeidsplaatsen door doelgroepers.