Opletten geblazen met berekenen transitievergoeding

Opletten geblazen met berekenen transitievergoeding

Het maakt verschil of het gaat om de beëindiging van een dienstverband voor onbepaalde tijd of dat het laatste contract een contract voor bepaalde tijd is. Tijdelijke contracten uit het verleden worden in beide situaties namelijk anders beoordeeld.

Er van uitgaande dat de hoofdregel voldoende bekend is gaat het om het volgende.

Einde vast contract

Vaak wordt een dienstverband voor onbepaalde tijd vooraf gegaan door één of meerdere contracten voor bepaalde tijd. Tellen die contracten wel of niet mee bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding?

Als de tijdelijke contracten, voorafgaand aan het contract voor onbepaalde tijd, zijn geëindigd vóór 1 juli 2015, tellen zij alleen mee als deze elkaar hebben opgevolgd in een periode van 3 maanden of minder (of de afwijkende termijn in de cao).

Einde contract bepaalde tijd

Is de laatste overeenkomst een tijdelijk contract, dan tellen de voorafgaande contracten voor bepaalde tijd mee voor zover deze elkaar hebben opgevolgd binnen een periode van 6 maanden. De contracten voor bepaalde tijd die zijn geëindigd vóór 1 juli 2012 worden alleen meegeteld, als ze elkaar hebben opgevolgd in een periode van maximaal 3 maanden (of de afwijkende termijn in de cao).