De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV)

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV)

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV)

Het jeugd-LIV compenseert de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 voor werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar.

U hebt recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  •  De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd. Die bandbreedtes vindt u hieronder.
  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

    De vastgestelde gemiddelde uurlonen voor 2018 zijn:


Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren.

Verdient een werknemer meer dan het gemiddelde uurloon dat hoort bij zijn leeftijd? Dan hebt u voor hem geen recht op het jeugd-LIV, maar misschien wel op het LIV.

U hoeft het jeugd-LIV niet aan te vragen. UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie voor welke werknemers u recht hebt op het jeugd-LIV.

Hebt u voor een werknemer recht op het jeugd-LIV? Dan krijgt u van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur. Het bedrag per uur verschilt per leeftijd.

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt dus af van het aantal verloonde uren en de leeftijd van de werknemer, zie hiervoor onderstaand schema:

Het toegekende Jeugd-LIV over 2017 en 2018 zal na juli 2019 automatisch door de Belastingdienst aan u worden uitbetaald.