Hoogte WW-premie hangt straks af van type contract

Hoogte WW-premie hangt straks af van type contract

Hoogte WW-premie hangt straks af van type contract


Het Kabinet wil af van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW. De sectorale premiedifferentiatie past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. Een nieuw systeem moet het vanaf 2020 voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract te bieden.
De sectorale premiedifferentiatie moet volgens een wetsvoorstel 1 januari 2020 plaatsmaken voor een systeem dat het contract met de werknemer als uitgangspunt heeft.

Alleen nog een lage en een hoge premie

De bedoeling is dat er alleen nog een hoge en een lage WW-premie komt; de hoge premie voor tijdelijk (flex)werk en een lage premie voor contracten voor onbepaalde tijd.

In bepaalde gevallen kan een herziening met terugwerkende kracht worden toegepast op de betaalde lage premie. Dat kan volgens het voorstel gelden als:

• De werknemer binnen een jaar na het begin van de overeenkomst een WW-uitkering krijgt, uitgaande van de betrokken arbeidsovereenkomst.
• De werknemer een WW-uitkering krijgt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever de lage premie is herzien omdat de werknemer binnen een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering kreeg uit hoofde van diezelfde arbeidsovereenkomst.
• De werknemer binnen een kalenderjaar een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage meer uren krijgt verloond dan contractueel voor dat jaar overeengekomen.
• De arbeidsovereenkomst binnen vijf maanden na aanvang wordt beëindigd.

De wijziging maakt deel uit van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die erop gericht is vaste arbeidscontracten aantrekkelijker te maken. Het nieuwe premiestelsel maakt ook een einde aan het huidige ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren, om een zo laag mogelijke premie af te dragen.

Het kabinet wil op termijn ook af van de sectorindeling voor de premies voor ZW en WGA.

De WW-premies dalen in 2019

Nu met het wetsvoorstel 2019 het laatste jaar is waarin met sectorale premiedifferentiatie wordt gewerkt, hebben het ministerie van SZW en het UWV afgesproken de sectorpremies zo laag mogelijk vast te stellen. De nog resterende vermogens en tekorten in de sectorfondsen zullen overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Overigens is 2019 het vijfde jaar op rij waarin de WW-premies dalen, dankzij de gunstige economische situatie.

Bron: ORnet