Vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer

Vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer

Vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer


Wie overwerkende werknemers compenseert in tijd voor hun extra inzet, mag dit nu nog schriftelijk overeenkomen. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar, als het is geregeld in de CAO. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon zouden zakken, moet u vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen.


Door de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het verschil tussen overuren en meeruren sinds begin dit jaar vervallen. Want zowel meeruren als overuren vallen nu onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor nieuwe regels gelden.
Voor de wet is 2018 een overgangsjaar waarin werkgevers nog kunnen kiezen om meer- en overuren uit te betalen of om ze te compenseren in tijd. Daarover moeten werkgever en werknemer dan vooraf afspraken op schrift zetten.

Tijd-voor-tijd wijzigt vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer zomaar toegestaan om de tijd-voor-tijd regeling schriftelijk met de werknemer te maken. Dat mag alleen als over zo’n regeling afspraken zijn gemaakt in de CAO. Werkgevers die onder een CAO vallen, moeten zich straks houden aan de regeling die in de CAO staat. Uitzendkrachten volgen hierbij de CAO van de inlener.


Geen CAO, dan meerwerk vaker uitbetalen

Als uw organisatie niet onder een CAO valt, moeten werknemers vanaf 1 januari 2019 bijna altijd compensatie voor overwerk ontvangen in geld.