Afscheid Roger Heesen

Afscheid Roger Heesen

Roger Heesen verlaat Salarispoint


Na bijna 15 jaar zich met hart en ziel te hebben ingezet voor Salarispoint, gaat directielid Roger Heesen het bedrijf verlaten. Per 1 april 2019 draagt Roger Salarispoint in zijn geheel over aan Pascal Smits.

Andere toekomstrichting

Na zorgvuldig overwegen gaat Roger in 2019 zijn grote droom achterna. Met hetzelfde enthousiasme en de gedrevenheid zoals hij bij zijn klanten betrokken is, wil Roger zich gaan inzetten voor ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft hij het idee om met zijn vriendin een bed & breakfast te beginnen in het buitenland. Een weloverwogen keuze die in 2019 meer vorm gaat krijgen. Roger kijkt vol trots terug op een mooie tijd en op een bedrijf dat hij in de jaren heeft zien groeien tot de succesvolle organisatie die het nu is. Roger blijft zich dan ook inzetten als ambassadeur van Salarispoint.

Continuïteit Salarispoint
Deze ontwikkeling brengt voor onze klanten en partners geen merkbare veranderingen met zich mee. Iets wat zowel Roger als Pascal aan het hart gaat, is het waarborgen van de continuïteit van Salarispoint voor zowel nu als in de toekomst. Pascal en Roger zijn al enige tijd bezig met het zorgen voor een gedegen overdracht, zodat zij met zekerheid kunnen zeggen dat alles goed geregeld is. Met deze reden zal Roger tot 1 april ook nog werkzaam blijven, zodat hij zijn kennis en ervaring goed kan borgen in het bedrijf.

Wij gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet!