Loonopschorting of loonstop? Subtiel maar belangrijk verschil

Loonopschorting of loonstop? Subtiel maar belangrijk verschil

Loonopschorting of loonstop? Subtiel maar belangrijk verschil
Re-integratie bij ziekte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever moet allerlei acties inzetten, de werknemer moet daar verplicht aan meewerken. Daarbij is het uitgangspunt dat beide het eens zijn over de koers die moet worden gevaren. Maar dat is niet altijd zo. Wanneer kiest u voor loonopschorting of een loonstop?

Regelmatig vindt de werknemer dat hij te ziek is om bepaalde werkzaamheden te doen, ook al is dat aangepast. En even zo vaak meent een werkgever dat de werknemer zich veel te gemakkelijk ziek meldt. Bij zulke meningsverschillen kan de verleiding voor de werkgever groot zijn om te roepen dat het niet komen opdagen werkweigering is, en dus reden voor ontslag. Dat is te kort door de bocht.

Wettelijk moet de werkgever de zieke werknemer eerst aanspreken. Meestal wordt aangenomen dat hij de zieke werknemer moet waarschuwen. Naast de waarschuwing moet hij tegelijk een loonmaatregel aankondigen in de vorm van een loonopschorting of loonstop, als de werknemer nog langer de regels niet naleeft.


Loonopschorting of loonstop?

Er zijn twee loonmaatregelen die de werkgever kan opleggen: de loonopschorting en de loonstop. Het is belangrijk om de juiste maatregel op te leggen in de juiste situatie:


Verschil tussen loonopschorting en loonstop

Het verschil tussen een loonopschorting en een loonstop is subtiel. Bij een loonopschorting wordt het loon tijdelijk achter gehouden. De werknemer moet eerst meewerken aan controle op ziek zijn. Als blijkt dat hij inderdaad ziek is, dan moet de werkgever met terugwerkende kracht het loon tijdens ziekte nabetalen.
Bij een loonstop wordt het loon definitief niet betaald. De werknemer moet alsnog meewerken aan zijn verplichtingen. Zodra hij dat doet, wordt vanaf dat moment het loon tijdens ziekte weer betaald. Het loon over de tussenliggende periode is de werknemer kwijt.


Bron: pwnet