Transitievergoeding 2020: Meer lasten of Kansen?

Transitievergoeding 2020: Meer lasten of Kansen?

De transitievergoeding gaat vanaf 1 januari 2020 ingrijpend veranderen. Onder de WAB krijgen werknemers op het moment van indiensttreding al recht op transitievergoeding. Zelfs bij ontslag binnen de proeftijd moet de werkgever een vergoeding betalen. De WAB zorgt ervoor dat de werkgever de portemonnee moet trekken wanneer het contract van de werknemer niet wordt verlengd. De kosten kunnen voor een werkgever met veel flexwerkers dus behoorlijk oplopen. Het kabinet hoopt hierbij op meer zekerheid voor de werknemer.


Berekeningswijze
Ongeacht de lengte van het dienstverband geldt dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. De extra opbouw voor lange dienstverbanden en oudere werknemers komen dus te vervallen. De lengte van het dienstverband wordt niet meer afgerond op halve jaren maar moet tot op de dag nauwkeurig worden bepaald.
De berekening van de vergoeding lijkt makkelijker maar is in vergelijking met 2019 complexer geworden. Als je wilt weten wat de transitievergoeding betekent voor jouw personeel. Laat het ons dan weten!


Lasten of Kansen
Voor korte dienstverbanden zijn de lasten bij ontslag dus hoger en zal de werkgever de portemonnee moeten trekken om afscheid te nemen van een werknemer die niet op eigen verzoek vertrekt. AOW-gerechtigde zijn hierbij uitgezonderd. Als we echter naar de werknemers kijken die langer dan 10 jaar in dienst zijn zien we juist dat het de werkgever centen bespaart. 

Daarnaast is het per 1 januari 2020 ook mogelijk om opleidingskosten gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie op de transitievergoeding in mindering te brengen. Voorheen was dat alleen mogelijk voor opleidingskosten van de werknemer om de inzetbaarheid buiten de organisatie te vergroten. Dit zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om werknemers een scholing aan te bieden. Door de scholing zou de werknemer makkelijker aan een nieuw baan kunnen komen, daar is de transitievergoeding namelijk ook voor bedoeld.


Compensatie transitievergoeding
Wanneer de loondoorbetalingsverplichting van een zieke werknemer is beëindigd kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan ‘puntje bij paaltje’ recht op transitievergoeding. Veel werkgevers kiezen er momenteel voor om het dienstverband slapend te houden, zodat de werknemer in dienst blijft en er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Om dit te voorkomen kunnen werkgevers van 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatieregeling. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden echter een aantal voorwaarden.

Heb je dus momenteel slapende dienstverbanden, dan is het interessant om nu een transitievergoeding te betalen om verdere toekomstige lasten te voorkomen.