Oproepovereenkomsten Wet Arbeidsmarkt in Balans

Oproepovereenkomsten Wet Arbeidsmarkt in Balans

Oproeptermijn

Als sprake is van een oproepcontract, dan gelden straks strengere regels met betrekking tot het oproepen van oproepkrachten:

• De werkgever moet de oproepkracht minimaal 4 dagen vóór aanvang van het werk schriftelijk/elektronisch oproepen. Wordt de werknemer later opgeroepen, dan is de werknemer niet verplicht om te verschijnen. De werknemer mag uiteraard wel komen werken.
De termijn mag in een CAO verkort worden tot 24 uur;
• Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang volledig of gedeeltelijk intrekt of de tijdstippen wijzigt, dan heeft de werknemer recht op loon o.b.v. de oorspronkelijke oproep. Wijziging van de oproep moet schriftelijk/elektronisch plaatsvinden.

Let op dat de regel blijft gelden dat de werknemer per oproep recht heeft op 3 uur loon.

Aanbiedingsplicht
Naast de nieuwe regels omtrent het oproepen, krijgt de werkgever van een oproepkracht een aanbiedingsplicht van een vaste arbeidsduur. Steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever:

• Op basis van minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over die 12 maanden;
• Binnen één maand schriftelijk/elektronisch na afloop van die 12 maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsduur;
• Het aanbod mag binnen één maand geaccepteerd worden door de werknemer;
• Zolang de werkgever zijn aanbiedingsplicht verzaakt, heeft de werknemer recht op een vaste arbeidsduur van minimaal het gemiddelde over de 12 maanden periode.

De periode van 12 maanden wordt berekend over opvolgende contracten en loopt ook door als er een opvolgend werkgever is. Is eenmaal een vaste arbeidsduur afgesproken, dan mag de werkgever niet teruggrijpen op een oproepovereenkomst bij een opvolgend contract, behalve als daar meer dan 6 maanden tussen zit.

Opzegtermijn

Oproepkrachten waarmee geen minimumaantal uren is afgesproken (0-uren of oproep), hebben straks een opzegtermijn van slechts 4 dagen. Zij hoeven niet tegen het einde van de maand op te zeggen, maar kunnen tegen elke dag opzeggen. Een contract voor bepaalde tijd kan echter alleen opgezegd worden als die mogelijkheid voor beide partijen is afgesproken.