Regeling Coronavirus

Regeling Coronavirus

Op 17 maart 2020 hebben de ministers een nieuwe regeling aangekondigd. Deze regeling vervangt de regeling met betrekking tot Werktijdverkorting. In onderstaande link heeft u een overzicht van alle getroffen regelingen en de voorwaarden voor het aanvragen van de betreffende regelingen.

Klik hier voor het document


Regeling WTV is gestopt en wordt omgezet naar een nieuwe regeling.
Klik hier voor meer informatie


Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden

Klik hier voor meer informatie

WAB: uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk

Klik hier voor meer informatie

Belastingmatregelen

Klik hier voor meer informatie