Subsidie Praktijkleren 2019-2020

Subsidie Praktijkleren 2019-2020

Subsidie praktijkleren studiejaar 2019/2020

De aanvraag subsidie praktijkleren voor het school-, studiejaar 2019/2020 kan vanaf 1 juli 2020 09.00 uur tot uiterlijk 16 september 2020 17.00 uur worden ingediend.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

De subsidie (maximaal € 2.700 per studiejaar) is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Op basis van het aantal ingediende aanvragen, kan het bedrag worden verlaagd door het R.V.O..
Voor erkende leerbedrijven in de sectoren Landbouw, Horeca en Recreatie in de MBO, wordt vanaf studiejaar 2019/2020 voor de komende vijf jaar extra bedragen subsidie Praktijkleren toegekend. De verdere invulling is op dit moment nog niet bekend.

Voor wie?

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi, toio’s en leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Aanvragen

Voor het school-, studiejaar 2019/2020 kunnen aanvragen van 1 juli 2020 09.00 uur tot uiterlijk 16 september 2020 17.00 uur ingediend worden.

Corona
Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting of zelf genoodzaakt waren om te sluiten omdat de RIVM richtlijnen niet te handhaven waren, hoeven de weken van sluiting van 16 maart tot en met 19 mei 2020, niet in mindering te brengen op het aantal weken van aangeboden begeleiding van de BBL-studenten.
Verder is er een voorschotregeling ingesteld om werkgevers vroegtijdig over het subsidiebedrag te laten beschikken. Indien een werkgever hiervoor in aanmerking wilt komen, moet dit voor 30 juni 2020 17:00 uur worden aangevraagd. Middels de voorschotregeling wordt bevorderd dat praktijkleerplaatsen in het MBO blijven bestaan.

Salarispoint biedt haar klanten ondersteuning bij deze aanvraag als ook bij de aanvraag van de voorschotregeling.