BBL

BBL

BBL’ers

De schoolvakanties beginnen weer! Dus zijn ook de BBL’ers weer op zoek naar een leuke werk-leerplek om ervaring op te doen. Dit kan een ideale manier zijn om op goedkope wijze nieuwe werknemers te begeleiden en in te werken voor wellicht een mooie toekomst binnen jouw bedrijf. Een goede begeleiding kan dus zeker zijn vruchten afwerpen op de lange termijn. Zorg er wel voor dat je bent erkend als leerbedrijf.

Een BBL’er (beroepsbegeleidende leerweg) is een soort stagiair die meestal 4 dagen in de week werkt en 1 dag in de week naar school gaat. Arbeidsrechtelijk gezien wordt deze BBL’er beoordeeld als een normale werknemer en zal ook een salaris dienen te ontvangen volgens de CAO schaal die op jouw bedrijf van toepassing is. In sommige CAO’s is hiervoor een speciale loontabel opgenomen. BBL’ers bouwen ook vakantiegeld en vakantiedagen op.

Daarnaast kan bij CAO zijn bepaald dat de 5e dag (de schooldag) doorbetaald moet worden. De BBL’er bouwt vanaf 18 of 21 jaar gewoon pensioen op en je betaalt ook dezelfde sociale lasten als bij andere werknemers in jouw bedrijf.

Naast een aantal verplichtingen zijn er ook een aantal voordelen bij het aannemen van een BBL’er. Zo mag je de lage ww premie toepassen, ondanks dat het een tijdelijke arbeidsovereenkomst betreft. Verder kun je in aanmerking komen voor de wettelijke regeling subsidie praktijkleren.

Als er aan de voor jouw bedrijf geldende CAO een opleidingsfonds is gekoppeld, kan het tevens zijn dat hier ook subsidies in zijn geregeld voor de BBL’er.

De beloning voor BBL’ers is dus zeker geen vrijwillige(rs-) vergoeding. Zorg dus dat je tijdig met jouw salarisadviseur bespreekt wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen en voor welke voordelen je in aanmerking komt.