Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2021

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2021

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de welvaartsontwikkeling. In april heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen per 1 januari 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.  

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2021:

€ 1.684,80 per maand;
€ 388,80 per week;
€ 77,76 per dag.

Voor het complete overzicht én een overzicht van de uurlonen klik hier