CAO Open Teelten wederom verlengd CAO Open Teelten wederom verlengd

Geplaatst op: 16-02-2021

CAO Open Teelten wederom verlengd

Verlenging CAO Open Teelten

Onlangs is gebleken dat de CAO Open Teelten wederom niet is opgezegd en dit houdt in dat de CAO voor leden van LTO en gelieerde vaktechnische organisaties stilzwijgend wordt verlengd. Dit heeft voor de leden van LTO en gelieerde vaktechnische organisaties onder andere de volgende voordelen:

  • Ketenbepaling: toepassing van Artikel 9a uit de cao is alleen voor leden mogelijk. In afwijking van de wet staat in de cao dat de keten niet met zes maar met minimaal drie maanden wordt onderbroken. Op die manier kunnen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten afgesloten worden.
  • Jaarurenmodel: alleen georganiseerde werkgevers mogen het jaarurenmodel blijven toepassen. Een werknemer heeft op grond van de wet recht om per betalingsperiode ten minste voor elk gewerkt uur het minimumloon te ontvangen. Bij een jaarurensysteem worden er variabele uren gewerkt. In periodes waar er meer wordt gewerkt, kan het gebeuren dat het uurloon onder het minimumloon zakt. In periodes dat er minder wordt gewerkt, is het uurloon juist hoger. Binnen het jaarurenmodel kan dit worden uitgemiddeld waardoor de werkgever toch aan de wet voldoet en de werknemer het minimumloon ontvangt. Die uitmiddeling mag alleen als dit is afgesproken in een cao.
  • Cafetariaregeling: ook de zogenaamde cafetariaregeling blijft alleen voor georganiseerde werkgevers gelden. Daarmee kunnen, onder voorwaarden, een aantal kosten van de werknemer zoals reiskosten, huisvestingskosten en kosten levensonderhoud met het brutoloon worden verrekend.
  • Agrarisch Keurmerk Flexwonen: alleen leden kunnen gebruik maken van deze regeling waarmee verrekening van de kosten van huisvesting op het (minimum) loon van de werknemer mogelijk is;

Voor werknemers van niet-georganiseerde werknemers geldt dat de arbeidsvoorwaardenbepalingen uit de cao van toepassing blijven als dit in de individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken.  
  

Heeft u een vraag aan ons?