Nieuws

Werven van personeel anno 2015

Is de klassieke sollicitatiebrief en het CV nog wel te gebruiken of gaan we over op nieuwe selectiemethoden die meer zekerheid bieden over de geschiktheid van de kandidaat.

Ontslag op staande voet, aanpassingen per 1 juli 2015

De transitievergoeding, daar is al veel over gezegd. Op de regel voor het betalen van de transitievergoeding bestaat een uitzondering. Bij een ontslag op staande voet hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Bedenk wel dat het ontslag op staande alleen een optie is als er echt een dringende reden voor ontslag is.