Nieuws

Vanaf 2019 mogelijk minder recht op heffingskorting voor uw buitenlandse werknemer

Vanaf 2019 mogelijk minder recht op heffingskorting voor uw buitenlandse werknemer


Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Wat we verstaan onder ‘inwoner’ en ‘niet-inwoner’, leggen we verderop uit.

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018


Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 is de positie van de bedrijfsarts versterkt. Iedere werkgever moet vanaf 1 juli 2018 beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Daarin wordt vastgelegd welke taken de bedrijfsarts vervult, en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Door zich te houden aan de minimumeisen van het basiscontract respecteert de werkgever de professionaliteit van de bedrijfsarts.

Wet AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Europese privacy verordening in werking. Dit is de nieuwe Europese privacywet waarin expliciet geregeld wordt wat gegevensverwerkende bedrijven moeten vastleggen in een zogenoemde verwerkersovereenkomst

Uiterste aangifte- en betaaldatum februari 2018

Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak februari 2018 moet uiterlijk op donderdag 29 maart 2018 op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze periode is 31 maart 2018 en valt in het Paasweekend. Vrijdag 30 maart 2018 is Goede Vrijdag. Op deze dag is geen betalingsverkeer mogelijk omdat de banken dan gesloten zijn. Het indienen van de aangifte is wel mogelijk in het Paasweekend.