Nieuws

Afscheid Roger Heesen

Na bijna 15 jaar zich met hart en ziel te hebben ingezet voor Salarispoint, gaat directielid Roger Heesen het bedrijf verlaten. Per 1 april 2019 draagt Roger Salarispoint in zijn geheel over aan Pascal Smits.

Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan

Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan


De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dat is de wet die onder meer de transitievergoeding verlaagt, maar hier tegelijk recht op geeft vanaf de eerste dag van het dienstverband. De wet die de cumulatiegrond bij ontslag introduceert, maar wel tegen een maximaal 50% hogere transitievergoeding. De wet die de payroller recht geeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de inlener. En de wet die het oproepcontract aan banden legt en door premiedifferentiatie flexcontracten 5 procentpunt duurder maakt dan vaste contracten.

Verplichte inhouding PAWW premie vanaf 1 januari 2019 ook binnen de agrarische sectoren

Verplichte inhouding PAWW premie vanaf 1 januari 2019 ook binnen de agrarische sectoren


De startdatum van de agrarische Private aanvulling op WW (PAWW) regeling is definitief vastgesteld op 1 januari 2019. Vanaf die datum zijn werkgevers in de sectoren Glastuinbouw, Productiegerichte Dierhouderij, Open Teelten, Hoveniersbedrijf, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, Groothandel Bloembollen en Bos en Natuur verplicht om PAWW-premie in te houden op het loon van hun werknemers.

Vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer

Vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer


Wie overwerkende werknemers compenseert in tijd voor hun extra inzet, mag dit nu nog schriftelijk overeenkomen. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar, als het is geregeld in de CAO. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon zouden zakken, moet u vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen.

Hoogte WW-premie hangt straks af van type contract

Hoogte WW-premie hangt straks af van type contract

Het Kabinet wil af van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW. De sectorale premiedifferentiatie past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. Een nieuw systeem moet het vanaf 2020 voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract te bieden.

De sectorale premiedifferentiatie moet volgens een wetsvoorstel 1 januari 2020 plaatsmaken voor een systeem dat het contract met de werknemer als uitgangspunt heeft.

5 medewerkers behalen titel: Nmbrs® Certified Professional

5 medewerkers behalen titel: Nmbrs® Certified Professional

Nmbrs® Certified Professionals (NCP'ers) zijn payroll professionals met uitstekende kennis van de applicatie van Nmbrs®. NCP'ers hebben toegang tot de NCP community, worden elk jaar uitgenodigd op de exclusieve Nmbrs® Certified Professional dag en krijgen als eerste informatie over de ontwikkelingen van Nmbrs®.