Nieuws

Ziekmelding en AVG: wat mag u wel/niet vragen en verwerken?

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. Wat is wel en niet toegestaan in de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts?

Beperken van inlenersaansprakelijkheid

Het beperken van de inlenersaansprakelijkheid


Het voordeel van werken met uitzendkrachten is dat ze niet bij uw organisatie op de payroll staan. Er hoeven dus geen loonheffingen te worden berekend en afgedragen. Maar dan is het wel zaak om op te passen voor de zogeheten inlenersaansprakelijkheid.

Lees verder voor meer informaite

Vanaf 2019 mogelijk minder recht op heffingskorting voor uw buitenlandse werknemer

Vanaf 2019 mogelijk minder recht op heffingskorting voor uw buitenlandse werknemer


Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Wat we verstaan onder ‘inwoner’ en ‘niet-inwoner’, leggen we verderop uit.

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018


Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 is de positie van de bedrijfsarts versterkt. Iedere werkgever moet vanaf 1 juli 2018 beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Daarin wordt vastgelegd welke taken de bedrijfsarts vervult, en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Door zich te houden aan de minimumeisen van het basiscontract respecteert de werkgever de professionaliteit van de bedrijfsarts.

Wet AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Europese privacy verordening in werking. Dit is de nieuwe Europese privacywet waarin expliciet geregeld wordt wat gegevensverwerkende bedrijven moeten vastleggen in een zogenoemde verwerkersovereenkomst