Nieuws

Uiterste aangifte- en betaaldatum februari 2018

Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak februari 2018 moet uiterlijk op donderdag 29 maart 2018 op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze periode is 31 maart 2018 en valt in het Paasweekend. Vrijdag 30 maart 2018 is Goede Vrijdag. Op deze dag is geen betalingsverkeer mogelijk omdat de banken dan gesloten zijn. Het indienen van de aangifte is wel mogelijk in het Paasweekend.

Akkoord over huisvesting arbeidsmigranten CAO Open Teelten

LTO Nederland heeft op 7 maart jl. het volgende bekendgemaakt:

'LTO Nederland en de vakbonden zijn eens geworden over de exacte voorwaarden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Als de werkgever aan deze voorwaarden voldoet biedt hij kwalitatief goede huisvesting aan en kunnen de kosten voor huisvesting tot maximaal 20 procent op de betaling van het Wettelijk Minimum Loon (WML) worden ingehouden.

Private aanvulling op WW (PAWW) geregeld binnen de agrarische CAO’s

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW) mogelijk. Sociale partners in de Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij hebben in de desbetreffende cao’s afgesproken om deel te gaan nemen aan de PAWW.

Promofilmpje Salarispoint

Salarispoint heeft in samenwerking met een aantal klanten een promotiefilmpje opgenomen waarin duidelijk wordt wie Salarispoint is, wat we doen en waar we voor staan.