Nieuws

Private aanvulling op WW (PAWW) geregeld binnen de agrarische CAO’s

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW) mogelijk. Sociale partners in de Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij hebben in de desbetreffende cao’s afgesproken om deel te gaan nemen aan de PAWW.

Promofilmpje Salarispoint

Salarispoint heeft in samenwerking met een aantal klanten een promotiefilmpje opgenomen waarin duidelijk wordt wie Salarispoint is, wat we doen en waar we voor staan.Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.