Nieuws

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018


Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 is de positie van de bedrijfsarts versterkt. Iedere werkgever moet vanaf 1 juli 2018 beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Daarin wordt vastgelegd welke taken de bedrijfsarts vervult, en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Door zich te houden aan de minimumeisen van het basiscontract respecteert de werkgever de professionaliteit van de bedrijfsarts.

Wet AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Europese privacy verordening in werking. Dit is de nieuwe Europese privacywet waarin expliciet geregeld wordt wat gegevensverwerkende bedrijven moeten vastleggen in een zogenoemde verwerkersovereenkomst

Uiterste aangifte- en betaaldatum februari 2018

Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak februari 2018 moet uiterlijk op donderdag 29 maart 2018 op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze periode is 31 maart 2018 en valt in het Paasweekend. Vrijdag 30 maart 2018 is Goede Vrijdag. Op deze dag is geen betalingsverkeer mogelijk omdat de banken dan gesloten zijn. Het indienen van de aangifte is wel mogelijk in het Paasweekend.

Akkoord over huisvesting arbeidsmigranten CAO Open Teelten

LTO Nederland heeft op 7 maart jl. het volgende bekendgemaakt:

'LTO Nederland en de vakbonden zijn eens geworden over de exacte voorwaarden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Als de werkgever aan deze voorwaarden voldoet biedt hij kwalitatief goede huisvesting aan en kunnen de kosten voor huisvesting tot maximaal 20 procent op de betaling van het Wettelijk Minimum Loon (WML) worden ingehouden.