Nieuws

3e ww-jaar

Werkgevers en werknemers kunnen per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering afspreken.

Minimumloon en minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon.


Vakantietoeslag over overwerk

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk.

Concreet betekent dit dat ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk verricht vóór 1 januari 2018.

No-risk premie oudere werknemer

Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte