Nieuws

Private aanvulling op WW (PAWW) geregeld binnen de agrarische CAO’s

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW) mogelijk. Sociale partners in de Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij hebben in de desbetreffende cao’s afgesproken om deel te gaan nemen aan de PAWW.

Promofilmpje Salarispoint

Salarispoint heeft in samenwerking met een aantal klanten een promotiefilmpje opgenomen waarin duidelijk wordt wie Salarispoint is, wat we doen en waar we voor staan.Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

3e ww-jaar

Werkgevers en werknemers kunnen per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering afspreken.

Minimumloon en minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon.