Nieuws

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Ontslagregels AOW gerechtigde werknemers

Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt op dit moment nog dezelfde opzegtermijn als voor niet AOW-gerechtigde werknemers. Vanaf 1 januari 2016 is het niet langer van belang of de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. In alle gevallen bedraagt de wettelijke opzegtermijn van de AOW-gerechtigde werknemer één maand. Desgewenst kunnen de werkgever en de werknemer nog steeds een andere opzegtermijn overeenkomen.

De opdrachtovereenkomst met de ZZP-er, waar op te letten

De formulering van een opdracht via de Email is mogelijk, maar niet aan te bevelen. Het “snelle medium” leidt vaak tot onvolledige afspraken of onduidelijke teksten. Een Email zegt vaak alles over de opdracht zelf maar weinig tot niets over zaken als aansprakelijkheid.