Nieuws

No-risk premie oudere werknemer

Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte

 

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2017 (BELANGRIJK)

Per 1 juli 2017 wijzigt dit keer niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon maar ook het minimumjeugdloon.

Het wettelijk minimumjeugdloon heeft als doel het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdige werknemers.

Om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, wijzigt de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon stapsgewijs van 23 jaar naar 21 jaar.

 

Asscher schaft sectorverloning af

Uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen voor de sectorindeling sinds 24 mei 2017 niet langer ingedeeld worden in een bepaalde vaksector, maar alleen nog in sector 52 voor uitzendbedrijven.