HRM

De letterlijke betekenis van Human Resource Management (HRM) is beheer van menselijke productiemiddelen. HRM kenmerkt zich door een langetermijnvisie op personeelsbeleid waarbij medewerkers niet gezien worden als een kostenpost, maar als activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie.

Binnen het totale personeelsbeleid van een werkorganisatie streeft HRM naar een integrale aanpak van de zogenaamde vier A’s: Arbeidsinhoud, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsomstandigheden.

Onze HRM adviesdienst is direct beschikbaar voor de eerstelijns hulpvraag zoals; opstellen arbeidsovereenkomsten, toepassen arbeidsvoorwaarden, conflicthantering, aanname of ontslag van personeel, enzovoort. Daarlangs bieden wij u een klankbord voor het integraal personeelbeleid.