Beloningsbeleid en Arbeidsvoorwaardenbeleid

U hebt alle functies gekoppeld aan het juiste loonniveau. U kunt na gaan denken over verder flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Gaat u beloning afhankelijk maken van prestatie of zijn er nog andere beloningsvarianten. Wat is wenselijk en welke vormen van beloning passen bij mijn bedrijf. Zijn de (primaire) arbeidsvoorwaarden voldoende om werknemers te binden aan mijn bedrijf. Is mijn bedrijf interessant voor nieuwe instroom of gaan potentiële kandidaten shoppen in de arbeidsmarkt.

In de toekomst zal er een opwaartse druk komen op arbeidsvoorwaarden. Dit kan ook niet anders als er, door de ontgroening en de vergrijzing, steeds minder personeel beschikbaar is. Met een goed arbeidsvoorwaardenbeleid bent u de betere speler in een almaar krimpende arbeidsmarkt.

Behalve het op orde hebben van de primaire arbeidsvoorwaarden heeft u aandacht voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Misschien ook voor de tertiaire arbeidsvoorwaarden en zelfs voor de quartaire arbeidsvoorwaarden.

Laten we het vooral niet te moeilijk maken.

Maatwerk en deskundig advies voor een overzichtelijk beloningsbeleid.