Maatwerk Personeelsinstrumenten

Aandachtsvelden en knelpunten dienen zich aan met het veranderen van de organisatie of gewoon op de meest onverwachte momenten. Het kan gaan om ontwikkelaspecten binnen uw organisatie waarbij u op zoek bent naar de juiste gesprekspartner. Het kan gaan om curatieve zaken waarbij u adequaat geholpen wenst te worden. Een klankbord en / of de directe belangenbehartiging.

Onze adviesdienst beweegt zich op alle werkterreinen van het personeelsmanagement zoals: personeelsplanning, werving en selectie, personeelsbeoordeling, functieprofielen, opleiding, positietoewijzing, loopbaanontwikkeling, ontwerpen arbeidsvoorwaarden, toepassen arbeidsvoorwaarden, personeelsinformatie, personeelszorg, interne communicatie en voorlichting, taakstructurering, werkomstandigheden, organisatie ontwikkeling, beleidsvorming en inrichting personeelsmanagement, ondernemingsraad, vakorganisaties.

Maatwerk en deskundig advies op alle werkterreinen van het personeelsmanagement.