Ontwikkeling personeel

U besteedt aandacht aan uw medewerkers zoals u aandacht besteed aan al uw activa. Dit betekent dat u aandacht heeft voor het totale functioneren van uw medewerkers. Een bedrijfsleider ontwikkelt zich in zijn studiebijeenkomsten en door externe scholing. Uw productiemedewerker ontwikkelt zich door positieve aandacht en misschien door een enkele relevante cursus.

Ontwikkeling van medewerkers is een vast agendapunt voor het functioneringsgesprek. Het voeren van functioneringsgesprekken draagt dus bij aan het ontwikkelen van uw medewerkers. Zoals er zo veel zaken zijn die bijdragen aan het ontwikkelen van medewerkers. Behalve scholing denken we aan zaken als: personeelsbeoordeling, gezondheidsbeleid, competentiemanagement of misschien zelfs het oprichten van een medezeggenschapsorgaan.

U hebt behoefte aan een klankbord voor het ontwikkelen van mens en organisatie.

Maatwerk en deskundig advies bij het maken van de juiste keuzes.