Uitstroom personeel

Uitstroom van personeel is meestal een natuurlijk proces, maar niet altijd. Misschien moet u afscheid nemen van medewerker(s) vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Het kan ook zijn dat u een arbeidsrelatie wenst te beëindigen vanwege andere omstandigheden. Vanwege een onoplosbaar conflict bijvoorbeeld of het disfunctioneren van een medewerker. In het ergste geval krijgt u te maken met een ontslag op staande voet en wat zijn daarvan dan de juridische consequenties. In alle voorkomende situaties, waarbij u te maken krijgt met uitstroom van personeel, kunt u rekenen op onze ondersteuning.

Maatwerk en deskundig advies bij noodzakelijke interventies.