Geboorte / ouderschapsverlof Geboorte / ouderschapsverlof

Geplaatst op: 30-07-2021

Geboorte / ouderschapsverlof

Bij het krijgen van een kind komt veel kijken, ook op werkgebied. Als (aanstaande) ouders heb je recht op verschillende soorten verlof in de periode voor, tijdens, en na de geboorte, adoptie of erkenning.

Geboorte van een kind

Bij de geboorte van een kind komen de volgende soorten verlof kijken voor de (aanstaande) ouders:

1. Zwangerschapsverlof
Afhankelijk van de wens van de zwangere werknemer, heeft zij recht op vier tot zes weken zwangerschapsverlof. In het geval van een meerling geldt een maximum van tien weken. De loondoorbetaling in deze periode is 100% en het verlof loopt tot en met de dag van de bevalling. Na de bevalling gaat het zwangerschapsverlof over in bevallingsverlof. Als de baby zich bijvoorbeeld één week na de uitgerekende datum aandient, krijgt de werkneemster één week extra verlof.

2. Calamiteitenverlof
De partner heeft recht op calamiteitenverlof op de dag of dagen van de bevalling. Voor dit calamiteitenverlof geldt een doorbetaling van 100%.

3. Bevallingsverlof
Na de bevalling heeft de werkneemster minimaal tien weken bevallingsverlof. Ook als de baby na de uitgerekende datum geboren wordt blijft de periode bevallingsverlof op minimaal tien weken staan. De loondoorbetaling van het bevallingsverlof is 100%. Als de werkneemster niet de volledige zes weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen, mag het restant worden toegevoegd aan het bevallingsverlof.

4. Geboorteverlof
Na de geboorte heeft de partner recht op geboorteverlof. Dit is eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen en hiervoor geldt een doorbetaling van 100% van het loon.

5. Aanvullend geboorteverlof
Na volledige opname van het geboorteverlof krijgt de partner de mogelijkheid voor aanvullende geboorteverlof. Dit is maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. Er wordt 70% van het loon doorbetaald door het UWV en het verlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen.

6. Ouderschapsverlof
Naast de voorgaand beschreven vormen van verlof hebben werknemers recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof wordt normaliter niet doorbetaald, echter kan dit anders in de cao staan. Het geeft ouders de mogelijkheid om minder te gaan werken. De duur van het ouderschapsverlof is 26 keer de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en moet in de eerste acht levensjaren van het kind worden opgenomen. Vanaf 2 augustus 2022 wordt deze regel aanpast. Vanaf dat moment worden de eerste negen weken 50% doorbetaald mits deze uren in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Dit geldt voor beide ouders.

Adoptie-, pleeg-, stief-, aspirant adoptie- of erkend kind
Ouderschapsverlof zoals bovenstaand beschreven mag ook opgenomen worden voor adoptie of erkende kinderen. Voor pleeg-, stief- en aspirant adoptiekinderen is dit ook mogelijk, maar het kind moet dan wel bij de werknemer wonen volgens de basisregistratie personen. Om ouders en kind de tijd te geven om aan elkaar te wennen, hebben werknemers die een adoptiekind of pleegkind in huis nemen recht op verlof en uitkering tijdens dit verlof. Voorwaarde hiervoor is dat bij pleegzorgverlof het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. Bij adoptieverlof geldt als voorwaarde dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Het verlof is sinds januari 2019 verlengd van vier naar maximaal zes weken.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan