Hoge / lage WW premie Hoge / lage WW premie

Geplaatst op: 21-12-2020

Hoge / lage WW premie

Vanaf 2020 zijn er twee soorten WW-premies: een lage en een hoge premie. De lage premie geldt voor werknemers met een vast contract en de hoge premie geldt voor werknemers met een flexibel contract. De lage WW-premie is voor 2021 vastgesteld op 2,70%. De hoge WW-premie is vastgesteld op 7,70%.

Voorwaarden voor de lage WW-premie:

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
  • Vaste urenomvang per periode die gelijkmatig gespreid uitbetaald wordt.

Voor de volgende groepen geldt een uitzondering en geldt ook de lage WW-premie:

  • Werknemers jonger dan 21 die minder dan 12 verloonde uren per week hebben.
  • Een leerling met een BBL overeenkomst.

De 30% afwijkingsgrens die in 2020 door Covid-19 tijdelijk is opgeschort wordt verlengd. Dit heeft minister Koolmees onlangs in een kamerbrief aangekondigd. Per 2021 mag er op jaarbasis, net zoals in 2020, meer dan 30% worden afgeweken van de contracturen.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan