Goed voornemen voor 2023: zorg dat jouw contracten voldoen aan de huidige regelgeving (!) Goed voornemen voor 2023: zorg dat jouw contracten voldoen aan de huidige regelgeving (!)

Geplaatst op: 10-01-2023

Goed voornemen voor 2023: zorg dat jouw contracten voldoen aan de huidige regelgeving (!)

1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Ondanks dat deze nieuwe wet toch wel de nodige aandacht heeft gekregen, zijn veel werkgevers nog niet (goed) op de hoogte van de wet en de veranderingen die deze met zich meebrengt. Wellicht een goed voornemen voor 2023 om hier toch nog eens goed naar te kijken.

Als werkgever doe je er dan ook verstandig aan om:

• de standaardarbeidsovereenkomsten, het personeelshandboek of andere schriftelijke verklaring aan te passen waar nodig. Vanaf 1 augustus ben je immers verplicht werknemers meer informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden (zoals informatie over de vormen van betaald verlof en de procedurevereisten en opzegtermijnen die gelden als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd);
• het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling aan te passen waar nodig. Een nevenwerkzaamhedenbeding is namelijk niet geldig, tenzij je je als werkgever je op een objectieve rechtvaardigingsgrond kan beroepen;
• het model studiekostenovereenkomst en/of standaard studiekostenbeding aan te passen waar nodig; je mag de kosten van bepaalde verplichte opleidingen namelijk niet meer verhalen op een werknemer;
• een regeling op te stellen hoe werknemers een verzoek kunnen doen om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer kan namelijk vragen om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden (denk aan een vast contract of een vaste arbeidsduur per week).


Kort gezegd, behoorlijke en zeker belangrijke wijzigingen die je als werkgever goed op het netvlies moet hebben. Gevolg hiervan is dat standaardcontracten (zoals een arbeids- of studieovereenkomst) aangepast moeten worden. Ook moet er rekening gehouden worden met het feit dat werknemers die al in dienst zijn een verzoek kunnen gaan doen om informatie.

Heb je vragen over de aanpassingen en de nieuwe wetgeving of hulp nodig bij het opstellen of aanpassen van de standaardcontracten? Neem dan contact op met Aimy.   

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan