Hanteer jij een (juist) boetebeding? Hanteer jij een (juist) boetebeding?

Geplaatst op: 23-06-2023

Hanteer jij een (juist) boetebeding?

Wel of geen boetebeding hanteren?

Wanneer een nevenwerkzaamheden-, concurrentie-, relatie- of geheimhoudingsbeding en/of een beding over eigendommen in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dient een werknemer zich daaraan te houden. Het komt echter nog wel eens voor dat dit niet het geval is en de werknemer dat beding toch schendt. Als werkgever kan je dan een schadevergoeding eisen van deze werknemer, maar hoe toon je aan welke schade je hebt geleden en wellicht nog gaat lijden? Het aantonen van deze schade kan in de praktijk vaak erg lastig zijn, daarom wordt geadviseerd om altijd een boetebeding bij dergelijke bepalingen op te nemen.

Door een boetebeding bij een artikel op te nemen zorg je dat de werknemer niet alleen gebonden is aan het artikel zelf, maar ook aan het betalen van de boete zodra het artikel geschonden wordt. Op die manier voorkom je als werkgever dat je moet aantonen dat sprake is van schade, je hoeft immers alleen aan te tonen dat het artikel zelf is geschonden.

Hoe hoog mag de boete zijn?

Hoe hoog de boete mag zijn is afhankelijk van de vraag wat voor salaris de werknemer heeft. Hierin geldt het volgende:

  1. Werknemer verdient het wettelijk minimumloon
    In dit geval ben je verplicht de wet te volgen en deze schrijft dat de boete in dat geval per week niet meer mag zijn dan het loon over een halve werkdag per week van die werknemer én dat de boete niet aan jou als werkgever mag toekomen. De boete mag alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een goed doel of een geblokkeerde rekening die wordt opgebouwd en gebruikt voor (alle) medewerkers, voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes.
  2. Werknemer verdient meer dan het wettelijk minimumloon
    Verdient een werknemer meer dan het wettelijk minimumloon, dan mag je afwijken van de wet en zelf de hoogte van de boete bepalen. Ook mag in dat geval de boete ten gunste van jou als werkgever komen. Houd er rekening mee dat de hoogte van de boete in verhouding moet staan tot de mogelijke schade die je kan lijden en een rechter een te hoge boete kan matigen. 

Wat is wijsheid?

Controleer goed of jouw boetebeding juist is opgesteld en zo nee, zorg dan dat je dit zo spoedig mogelijk aanpast of laat aanpassen. Je wilt immers niet met lege handen staan wanneer blijkt dat jouw boetebeding juridisch gezien niet goed is opgesteld en je er dus geen beroep op kunt doen. Heb je vragen over dit of over een ander onderwerp, neem dan contact met ons op.      

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan