Gaat het concurrentiebeding op de schop? Gaat het concurrentiebeding op de schop?

Geplaatst op: 17-05-2023

Gaat het concurrentiebeding op de schop?

Iedereen kent wel het concurrentiebeding: het beding dat, vaak automatisch, in de arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt opgenomen om hem of haar te beperken in de mogelijkheden om over te stappen naar ander werk. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is echter van mening dat dit beding te vaak, te makkelijk en te breed wordt ingezet en vindt daarom dat het tijd is voor modernisering. 

Dit jaar komt het Ministerie van SZW nog met een wetsvoorstel om het concurrentiebeding meer aan banden te leggen. Het Ministerie van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer al een balletje opgeworpen voor vier mogelijke beleidsopties. Hoe dat eruit ziet: 


Beleidsoptie 1

 • Beperken maximale duur tot 1 jaar.
 • Verplicht motiveren van geografisch bereik.
 • Het beding vervalt bij faillissement en bij ontslag in de proeftijd. 
 • Het beding kan alleen worden ingeroepen als ontslag op initiatief van werknemer plaatsvindt.
 • Voorwaarden stellen aan bekendmaking intentie werkgever wel/niet inroepen beding na afloop van het dienstverband.  

Beleidsoptie 2

 • Alle elementen van beleidsoptie 1.
 • Verplichte vergoeding modaliteiten: een vergoeding bij inroepen van het beding en/of een vergoeding bij afsluiting van het beding. 

Beleidsoptie 3

 • Alle elementen van beleidsoptie 1.
 • Beding alleen geldig bij zwaarwegend bedrijfsbelang: verplichte motivering werkgever bij aangaan beding (conform de huidige situatie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd). 

Beleidsoptie 4

 • Alle elementen van beleidsoptie 1.
 • Verplichte vergoeding zoals benoemd in beleidsoptie 2.
 • Beding alleen geldig bij zwaarwegend bedrijfsbelang zoals benoemd in beleidsoptie 3.

Het is nog niet duidelijk welke kant we uitgaan, maar dat er beperkingen voor het concurrentiebeding aankomen, is zeker. Wij houden je natuurlijk op de hoogte zodra meer bekend is over een mogelijke wijziging van het concurrentiebeding.

Hanteer je een concurrentiebeding? Leg dit dan eens onder de juridische loep en scherp het aan waar nodig. Uit rechtspraak blijkt namelijk dat in meer dan de helft van de gevallen het beding door een rechter wordt vernietigd. Zorg dus dat dit beding goed in elkaar steekt. Hieronder enkele (gratis) tips:

 • Neem je het beding op in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zorg dan dat uit het beding blijkt waarom sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.
 • Controleer of de boetebepaling op overtreding van het beding correct is geformuleerd naast het recht op schadevergoeding.
 • Let op situaties waarin het noodzakelijk is dat het beding opnieuw overeengekomen moet worden om te voorkomen dat het beding niet (meer) geldig is (bijvoorbeeld bij een nieuwe arbeidsovereenkomst/nieuwe functie of een nieuwe werkgever). 

Heb je vragen over dit onderwerp, hulp nodig bij het aanscherpen van het concurrentiebeding of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Aimy.

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan