Vakantiegeld, Vakantiebijslag, vakantietoeslag of …? Vakantiegeld, Vakantiebijslag, vakantietoeslag of …?

Geplaatst op: 21-06-2021

Vakantiegeld, Vakantiebijslag, vakantietoeslag of …?

Vakantiegeld, Vakantiebijslag, vakantietoeslag of …?

Wellicht heb je het vorige maand ontvangen, of kijk je er nog even naar uit: je vakantiegeld. Leuk weetje: eigenlijk heet vakantiegeld volgens de wet officieel vakantiebijslag. Laten we het voor de vorm nu maar even bij vakantiegeld houden.
De meeste mensen weten niet beter dan dat ze ieder jaar vakantiegeld ontvangen want dit is al sinds 1968 vastgelegd. Toch zijn er ook nog genoeg dingen over vakantiegeld die niet iedereen weet. Een paar interessante weetjes heb ik voor je op een rij gezet.

Wettelijk percentage vakantiegeld

Het wettelijke percentage vakantiegeld is 8%. In de CAO kan hiervan worden afgeweken in het voordeel van de werknemer. Als in de CAO vermeld staat dat een werknemer geen vakantiegeld krijgt, dan moet de werkgever de werknemer in elk geval een brutoloon aanbieden dat groter of gelijk is aan 108% van het geldende minimumloon.
Je vakantiegeld wordt berekend over je salaris in dienstverband inclusief vaste toeslagen, en soms ook over andere toeslagen conform CAO. Over bonussen, winstuitkering of reiskostenvergoeding ontvang je geen vakantiegeld.

Uitbetaling vakantiegeld

Bij de meeste bedrijven wordt het vakantiegeld één of twee keer per jaar uitbetaald, toch mag je werkgever hiervan afwijken door bijvoorbeeld maandelijks een deel uit te betalen. In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld jaarlijks in de maand mei uitbetaald.
Als werknemer vind je op je loonstrook terug hoeveel je per maand opbouwt aan vakantiegeld. Dit is altijd een brutobedrag waarover je nog loonheffingen en eventuele verzekeringspremies (bijvoorbeeld pensioenpremie) moet afdragen bij uitbetaling ervan.

Ziekte en vakantiegeld

Ook als je als ziek geregistreerd staat, bouw je vakantiegeld op. Mocht je minder dan 100% van je brutoloon betaald krijgen tijdens ziekte, dan wordt het vakantiegeldpercentage ook berekend over dit lagere brutoloon.

Minder of geen vakantiegeld

Het laatste weetje om mee af te sluiten: Als je als werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, kan je werkgever afspreken dat je geen vakantiegeld krijgt of een lager bedrag aan vakantiegeld. Het minimumloon voor 21 jaar en ouder bedraagt vanaf 1 juli 2021 € 1.701,-, dus het gaat hierbij over salarissen van meer dan 5.103,- bruto per maand.
Waar gebruik jij je vakantiegeld voor? Nog maar ongeveer 1/3e van de mensen gebruikt vakantiegeld daadwerkelijk voor vakantie. De rest lost hier schulden mee af, spaart, belegt en doet een grote aankoop van zijn of haar vakantiegeld. Tot welke groep behoor jij?   

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan