Werkkostenregeling DGA Werkkostenregeling DGA

Geplaatst op: 05-12-2023

Werkkostenregeling DGA

Voor het jaar 2023 is er een mogelijkheid om 3% over de fiscale loonsom (tot een loonsom van € 400.000) onbelast uit te laten keren als bijvoorbeeld onkostenvergoeding/bonus. Dit deel heet ook wel de vrije ruimte, het forfait voor de werkkostenregeling. Bij overschrijding van dit forfait dient door de werkgever 80% eindheffing te worden afgedragen. Tot een bedrag van € 2.400,00 per werknemer per jaar ziet de Belastingdienst dit als gebruikelijk.


Mogelijk is jouw fiscaal loon lager, zodat er niet optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze € 2.400,00 per werknemer per jaar. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om via de concernregeling dit fiscaal loon te verhogen, door het totale fiscale loon van alle werkgevers van het concern bij elkaar op te tellen.

  • Jouw organisatie heeft het hele kalenderjaar een belang van tenminste 95% in een andere werkgever
  • Een andere werkgever heeft het hele kalenderjaar een belang van tenminste 95% in jouw organisatie.
  • Een derde heeft het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in jouw organisatie en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever


Laat je inlichten hierover of dit mogelijk gunstiger voor jou kan uitpakken, mits je natuurlijk aan de voorwaarden voldoet. Hierbij moet rekening gehouden worden met de reeds in deze bedrijven verstrekte vergoedingen ten laste van dit forfait en de regel dat alles boven de € 400.000 slechts een vrije ruimte heeft van 1.18%. Door samenvoeging van de fiscale lonen kan mogelijk deze grens van € 400.000 eerder bereikt worden en kom je automatisch voor een gedeelte in dit lagere tarief van 1.18% uit. Elk jaar kan dit weer opnieuw bepaald worden of dit gunstig is of niet.   

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan