Gebruikelijk loon 2024 Gebruikelijk loon 2024

Geplaatst op: 05-12-2023

Gebruikelijk loon 2024

De gebruikelijk loonregeling houdt in dat een aanmerkelijk belanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (Dit loon mag bij deeltijd werkzaamheden verlaagd worden). Het gaat hier om de primaire werkzaamheden en niet om de bijkomende bestuurswerkzaamheden.
  • Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever. (Dit loon mag bij deeltijd verlaagd worden)
  • Gebruikelijk loon voor 2024 was ten tijde van deze nieuwsbrief nog niet definitief. Maar de verwachting is dat deze minimaal € 52.020,- gaat bedragen.


Bij de toetsing van het salaris tellen alle loonbestanddelen mee. Hierbij is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten inclusief vergoedingen en verstrekkingen, zoals vakantiegeld, bijtelling van de auto maar ook bijvoorbeeld de onbelaste vergoeding uit de werkkostenregeling en gerichte vrijstellingen zoals reiskosten en studiekosten. Van het algemene uitganspunt kan worden afgeweken, de bewijslast ligt dan echter bij jou als belastingplichtige.

Wil je met een lager salaris rekenen dan het gebruikelijke loon (bedrag voor 2024 ten tijde van deze nieuwsbrief nog niet definitief), dan is het verstandig dit vooraf te overleggen met de Belastingdienst.

Indien er reeds in 2022 gebruik gemaakt werd van verlaging van dga salaris voor innovatieve startups om de liquiditeitspositie te verbeteren, dan mag hiervan nog in 2024 gebruik van gemaakt worden. Dit betekent dat er voor deze holdings nog in 2024 het wettelijk minimumloon verloond mag worden.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan