Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2022 Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2022

Geplaatst op: 10-05-2022

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt het Wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar vastgesteld op minimaal:

  • € 1.756,20 per maand
  • € 405,30 per week
  • € 81,06 per dag.

De regeling van 26 april 2022 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 is op 5 mei 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt voor het aanpassingspercentage is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Het afgeleide bruto minimumloon per uur is berekend voor een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur en daarbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven.

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden alternatieve staffels, die zijn eveneens vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de normale WML bedragen.

Voor het complete overzicht én een overzicht van de uurlonen klik hier.       

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan