Kilometervergoeding omhoog per 2023, of toch niet? Kilometervergoeding omhoog per 2023, of toch niet?

Geplaatst op: 20-06-2022

Kilometervergoeding omhoog per 2023, of toch niet?

Momenteel kunnen werkgevers € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden voor de kilometers die werknemers afleggen naar de werkplek, of dat nou per auto, fiets, te voet of openbaar vervoer is. Met dit bedrag per kilometer wordt in de meeste cao’s en onderlinge afspraken rekening gehouden. De vergoeding staat al zeventien jaar vast op € 0,19 per kilometer, terwijl de roep om verhoging al jaren klinkt.

Vorige ministers hielden de boot af, ondanks de al jaren stijgende kosten van gebruik. De vergoeding is al lange tijd niet meer kostendekkend. Maar volgens eerdere ministers was een verhoging te kostbaar voor de Staat, omdat hiermee ook de vergoedingen stijgen voor niet-automobilisten. De werkgevers mogen werknemers meer per kilometer betalen, bijvoorbeeld omdat de daadwerkelijke kosten hoger liggen. Het meerdere valt echter niet onder de gerichte vrijstelling en is belast loon.

Bovendien, zo was het argument, wilde voorgaande regeringen het gebruik van de fiets en OV stimuleren. Mede om deze reden is de fiets van de zaak terug van weggeweest.

Onbelaste kilometervergoeding omhoog

In het regeerakkoord van 15 december 2021 was al afgesproken dat de kilometervergoeding in 2024 omhoog zou gaan. Uit de onlangs gepubliceerde Voorjaarsnota blijkt dat de onbelaste kilometervergoeding omhoog gaat van € 0,19 naar € 0,21 vanaf volgend jaar (2023). De geplande verhoging van 2024 wordt daarmee naar voren gehaald. Naar verwachting stijgt de onbelaste kilometervergoeding het jaar daarop (2024) naar € 0,23 per kilometer.

Of toch niet?

Voor veel werknemers is de kilometer- of reiskostenvergoeding in een cao vastgelegd. Voor werknemers die niet onder een cao vallen gelden de afspraken tussen werkgever en werknemer. Werkgevers en cao-partijen moeten echter ook bereid zijn deze verhoging in de reiskostenafspraken door te voeren. Of de kilometervergoeding voor de werknemer daadwerkelijk omhoog gaat hangt dus uiteindelijk af van de beslissing van het kabinet én de keuzes van werkgevers en cao-partijen. Alléén als de werkgevers niet de verhoging gaan compenseren in de (toekomstige) loonruimte ga je er als werknemer ook echt op voorruit. Dat is dus nog even afwachten.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan