De kosten van een werknemer voor de werkgever De kosten van een werknemer voor de werkgever

Geplaatst op: 16-08-2021

De kosten van een werknemer voor de werkgever

De kosten van een werknemer voor de werkgever

De loonkosten van werknemers zijn vaak de grootste kostenpost voor werkgevers. Toch hebben veel werkgevers weinig inzicht in de werkelijke kosten hiervan, waardoor ze kansen laten liggen. Beslissingen worden financieel niet onderbouwd en er wordt onvoldoende gestuurd op de kosten waardoor soms meer kosten worden gemaakt dan noodzakelijk. Het is tijd om hier verandering in te brengen!

Hoogte van de loonkosten

Maar wat is nu de hoogte van de loonkosten voor werkgevers? Naast het brutoloon van de werknemer, kun je als werkgever rekening houden met gemiddeld 20% tot 40% werkgeverslasten, met uitschieters naar zelfs 50%. De loonkosten variëren door persoonlijke afspraken met werknemers en door verplichtingen die vanuit een cao of bedrijfstak zijn geregeld.

Op de loonstrook van de werknemer zie je vaak alleen de bruto-netto berekening zodat je weet hoeveel loon je aan de werknemer moet overmaken. Veel salarispakketten bieden daarnaast ook de mogelijkheid om de loonkosten inzichtelijk te maken. De loonkosten kunnen we onderverdelen in directe en indirecte loonkosten. Directe loonkosten

Directe loonkosten

zoals het brutoloon en vakantietoeslag zijn de wettelijke basis loonkosten in Nederland, onafhankelijk of er een cao van toepassing is. Daar bovenop komen de premies en bijdragen zoals deze jaarlijks door de belastingdienst worden vastgesteld. Denk hierbij aan premies zoals werknemersverzekeringen, ZVW en de premies voor de verzuimverzekering en/of ARBO-contract.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn ingehouden loonheffingen geen loonkosten voor de werkgever. Deze worden namelijk bij de werknemer op het brutoloon ingehouden. De werkgever zorgt alleen voor de afdracht van loonheffingen naar de belastingdienst.

Indirecte loonkosten

In sommige sectoren is een cao, en vaak daaraan gelieerd bedrijfstakpensioenfonds, verplicht. Hier komen dan nog vaak indirecte loonkosten bij zoals overwerkvergoedingen, pensioenpremies, reiskostenvergoeding of andere onkostenvergoedingen. Daarnaast kan er nog sprake zijn van jubileumuitkeringen, leasekosten voor auto’s of fietsen, verstrekte communicatiemiddelen, winstdelingen en bonussen.

Naast deze loonkosten hebben bedrijven ook te maken met andere personeelskosten zoals verstrekking van koffie en thee of andere kleine consumpties op de werkvloer, arbovoorzieningen, werkkleding, opleidings- en bijscholingskosten en eventuele ontspanningsmogelijkheden op het werk.

We zien bij veel bedrijven dat ze nog steeds onnodig kosten maken die ze met behulp van kleine aanpassingen kunnen besparen. Ben je na het lezen van mijn blog ook benieuwd naar de werkelijke loonkosten in jouw bedrijf en op welke kosten je nog kunt besparen, neem dan gerust contact met mij op.  

martijn@salarispoint.nl

0478-517417

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan