De nieuwe Pensioenwet De nieuwe Pensioenwet

Geplaatst op: 30-11-2023

De nieuwe Pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet is al op 1 juli 2023 ingegaan en alle pensioenfondsen moeten vóór 2028 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel gemaakt hebben.

Een onderdeel van de nieuwe pensioenwet is dat werknemers eerder starten met pensioen opbouwen. Alle werknemers vanaf 18 jaar bouwen met ingang van 1 januari 2024 pensioen op. Nu was dit vaak pas vanaf 21 jaar. De overheid heeft deze leeftijd verlaagd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Dit heeft gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer.

De nieuwe pensioenwet heeft drie doelen


  • Een aanvullend pensioen dat sneller stijgt
  • Een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw
  • Een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.


Iedere deelnemer in een pensioenregeling krijgt in het nieuwe pensioenstelsel een persoonlijke pensioenpot, die opgebouwd wordt uit de ingelegde premies en het rendement daarop. De hoogte van de toekomstige pensioenuitkering is tijdens de opbouwfase niet meer gegarandeerd. De in te leggen premie (een vast percentage van de pensioengrondslag) is voor iedere deelnemer in die pensioenregeling gelijk. Jongere deelnemers bouwen door de langere beleggingsduur met dezelfde premie meer kapitaal op dan oudere deelnemers. Zij kunnen door de langere beleggingsduur ook wat meer beleggingsrisico nemen. Naarmate iemand dichter bij de pensioendatum komt, wordt het beleggingsrisico afgebouwd. Op de pensioendatum wordt het opgebouwde kapitaal in de persoonlijke pot omgezet in een pensioenuitkering. Die levenslange uitkering is in meer of mindere mate ook afhankelijk van het beleggingsrendement, tenzij een deelnemer gekozen heeft voor een vaste uitkering.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan