Nieuw pakket aan maatregelen voor de arbeidsmarkt: wat gaat er mogelijk veranderen? Nieuw pakket aan maatregelen voor de arbeidsmarkt: wat gaat er mogelijk veranderen?

Geplaatst op: 13-04-2023

Nieuw pakket aan maatregelen voor de arbeidsmarkt: wat gaat er mogelijk veranderen?

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet hebben onlangs afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen voor de toekomstige arbeidsmarkt. Deze regels moeten ervoor gaan zorgen dat werkenden meer zekerheid en bescherming krijgen. Wij vertellen je hieronder graag meer over de stappen die het kabinet wil gaan zetten.

Meer zekerheid voor werkenden

 • Oproepcontract wordt afgeschaft
  In plaats van nul-uren- en min/max-contracten komt er een basiscontract met een minimumaantal uren. Als werkgever word je bij dit contract verplicht om de werknemer in te roosteren voor het minimumaantal uren dat in het basiscontract is opgenomen. Een werknemer moet daarentegen beschikbaar zijn voor maximaal 30% extra uren. Voor scholieren en studenten geldt het voorgaande niet, met hen mag je alsnog een oproepovereenkomst afgesloten worden. Het kabinet heeft het voornemen om het basiscontract onder de lage WW-premie te brengen.
 • Uitbreiding van tussenpoos arbeidsovereenkomsten
  De ketenregeling (drie contracten in drie jaar) begint momenteel opnieuw te lopen wanneer een tussenpoos van 6 maanden is doorlopen. Deze tussenpoos wordt opgeschroefd naar een tussenpoos van 5 jaar. Dit betekent dat je als werkgever dezelfde werknemer pas weer een tijdelijk contract mag aanbieden wanneer er ten minste 5 jaar tussen de opvolgende contracten zit.
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
  Het kabinet is van mening dat zzp’ers (DGA’s en resultaatsgenieters uitgesloten) onder de verzekerden moeten gaan vallen. Dit betekent dat een zzp’er zich standaard moet verzekeren voor een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende inkomen, tot een grens van 143% van het minimumloon.
 • Meer zekerheid voor uitzendkrachten
  Uitzendkrachten die meer dan 52 weken hebben gewerkt krijgen meer zekerheid. In plaats van na vier jaar wil het kabinet dat een uitzendkracht na drie jaar een vast contract aangeboden krijgt. Ook moet een uitzendkracht exact dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij de organisatie waar ze werken (dus niet alleen het salaris en het vakantiegeld dienen gelijk te zijn, maar alle primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden).
 • Verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt nog één keer met vier jaar verlengd.
 • Premiedifferentiatie WW
  Als werkgever dien je alsnog de hoge WW-premie toe te passen wanneer het aantal overwerkuren van een werknemer (met een vast contract van maximaal 30 uur per week) in een jaar meer dan 30% van het aantal contracturen bedraagt. De grens voor het alsnog toe moeten passen van de hoge WW-premie is momenteel verplicht bij een vast contract van maximaal 35 uur per week.
 • Arbeidscommissie kwetsbaar personeel
  Een arbeidscommissie moet de toegang tot het recht voor kwetsbaar personeel verbeteren.

Meer wendbaarheid voor organisaties

 • Crisisregeling Personeelsbehoud
  Ontstaat in de toekomst een crisis of calamiteit die buiten het normale ondernemersrisico valt, kan je als werkgever gebruikmaken van de ‘Crisisregeling Personeelsbehoud’. Je krijgt dan de mogelijkheid om werknemers tijdelijk in een andere functie of op een andere locatie te laten werken of om werknemers tijdelijk minder (minimaal 20%) te laten werken (
  met behoud van hun WW-rechten). Zo kan je als werkgever de crisisperiode overbruggen en behoudt de werknemer een baan en inkomen.
 • Eerder duidelijkheid over re-integratieverplichtingen
  Werkgevers met maximaal 100 werknemers kunnen na het eerste ziektejaar van een werknemer samen met de werknemer of het UWV besluiten om het eerste-spoor-traject af te sluiten. Als werkgever weet je dan aan het eind van het eerste ziektejaar al of een werknemer nog bij je terugkeert of dat je de werknemer structureel kan gaan vervangen. De loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichtingen van 104 weken blijven wel bestaan.

Hoe nu verder?

Het pakket aan maatregelen wordt verspreid over vijf à zeven wetsvoorstellen en verschijnt deze zomer nog op internetconsultatie.nl (op deze website krijg je meer informatie- en kun je reageren op de nieuwe wetsvoorstellen). In het voorjaar van 2024 worden de wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een (wederom) forse herziening van het arbeidsrecht lijkt dus steeds realistischer te worden. Wij houden je uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot dit pakket aan maatregelen.       

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan