Het vernieuwde ouderschapsverlof Het vernieuwde ouderschapsverlof

Geplaatst op: 15-07-2022

Het vernieuwde ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 treedt de nieuwe wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf dan krijgen ouders die ouderschapsverlof opnemen negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Door invoering van het deels betaalde ouderschapsverlof wil het kabinet het aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Ouders krijgen 70% van het dagloon doorbetaald, tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het verlof mogen ze verspreid opnemen, bijvoorbeeld een dagdeel per week. Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Behalve het betaalde ouderschapsverlof behouden beide ouders het bestaande recht op 26 weken onbetaald verlof, op te nemen in de acht jaar na de geboorte van het kind. De weken betaald verlof worden daarvan afgetrokken; na negen weken betaald verlof mag een werknemer nog zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Neemt een werknemer slechts 7 weken betaald verlof op? Dan blijven er 19 weken onbetaald verlof over.

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger is dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulp).

Het betaald ouderschapsverlof geldt voor de werknemer die:

  • de wettelijke ouder is; of
  • het kind heeft erkend; of
  • samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of
  • de pleegzorgouder of adoptieouder is.

Vanaf 9 augustus 2022 kan de werkgever voor de werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV. De uitkering wordt achteraf aangevraagd, nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan verlof heeft opgenomen. Aanvragen kunnen alleen in hele werkwerken.

De uitkering kan rechtsreeks aan de werknemer uitbetaald worden. Dat moet de werkgever dan bij de aanvraag doorgeven bij het UWV. Indien echter, volgens het pensioenreglement, de opbouw van het pensioen doorloopt tijdens betaald ouderschapsverlof, dan moet de uitkering naar de werkgever overgemaakt worden.

Afhankelijk van de CAO of arbeidsovereenkomst kan de uitkering aangevuld worden.

Tot slot: Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats.      

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan