Onbelaste reiskosten- en OV-vergoeding 2024 Onbelaste reiskosten- en OV-vergoeding 2024

Geplaatst op: 30-11-2023

Onbelaste reiskosten- en OV-vergoeding 2024

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per km

De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer voor vrijwel alle vormen van vervoer, waaronder fietsen, lopen en per auto.

Toelichting: Of een vergoeding ter hoogte van de gerichte vrijstelling dekt, hangt af van de wijze van vervoer. De vergoeding zal veelal niet toereikend zijn om de volledige kosten van een per auto afgelegde kilometer te dekken. Wel zal de maximale belastingvrije vergoeding toereikend zijn als een werknemer anders dan met de auto naar diens werkplek gaat, bijvoorbeeld lopend of per fiets, want dan zijn er weinig (variabele) kosten.
Vanuit dat perspectief is het financieel aantrekkelijker om anders dan met de eigen auto naar de werkplek te reizen. Omwille van de uitvoerbaarheid blijft deze maximale onbelaste kilometervergoeding gelden voor alle vervoersmodaliteiten.

Wil je een hogere reiskostenvergoeding dan € 0,23 euro aan je werknemers geven? Dat kan. De verhoging wordt als loon gezien. Je kunt deze onder bepaalde voorwaarden onbelast geven. Wil je weten hoe? Informeer dan bij Salarispoint naar de mogelijkheden.Makkelijker belastingvrij ov-kaart aanbieden

Een ov-kaart belastingvrij vergoeden voor werknemers wordt naar verwachting vanaf 1 januari 2024 makkelijker. De werknemers hoeven dan helemaal geen loonheffing meer te betalen over de ov-kaart. De enige voorwaarde is dat de medewerker de kaart ook zakelijk gebruikt.

Tot 2024 moest hiervoor nog een aparte administratie bijgehouden worden. Daarmee moet je aannemelijk maken dat de waarde van de ov-kaart niet hoger is dan de echte zakelijke reiskosten. Over het verschil tussen de hogere waarde en de zakelijke reiskosten betaalt de werknemer tot en met 2023 nog wel loonheffing.

In deze situaties houdt de werkgever dus vanaf 2024 geen loonheffing meer in: 

  • Het verstrekken van een ov-kaart, de werkgever koopt de ov-kaart en de werknemer is eigenaar van de ov-kaart en gebruikt de kaart ook zakelijk;
  • Het vergoeden van een ov-kaart, de werknemer koopt de ov-kaart en is eigenaar van de ov-kaart en de werkgever vergoedt de kosten. De werknemer gebruikt de kaart ook zakelijk.

Als je een ov-kaart ter beschikking stelt (de werkgever koopt de ov-kaart én is eigenaar van de ov-kaart) houdt je nu al geen loonheffing in op het salaris van de werknemer. Dit verandert niet.

Let op: Alle bovenstaande plannen staan in het Belastingplan 2024. De Eerste Kamer moet hier nog over beslissen. Hier wordt volgens de planning op 19 december 2023 over gestemd.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan