Payroll, uitzenden of op eigen loonlijst? Payroll, uitzenden of op eigen loonlijst?

Geplaatst op: 20-04-2021

Payroll, uitzenden of op eigen loonlijst?

Kies je voor flexibele arbeid of voor personeel op je eigen loonlijst? In mijn optiek is het afhankelijk van de bedrijfssituatie en de wensen & behoeften welke arbeidsvorm het meest geschikt is. In dit artikel zet ik de voor- en nadelen van de arbeidsvormen op een rijtje. 

Flexibele arbeid versus vast contract
In Nederland zijn er diverse mogelijkheden om personeel in dienst te nemen. De overheid heeft een trend ingezet om vaste contracten te stimuleren en flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers. In 2015 zijn hierin de eerste stappen gezet door het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en in 2020 is een opvolgende wet ingevoerd, namelijk: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor de bescherming van werknemers begrijpelijk en het effect is ook wel zichtbaar. Toch is er vanuit werkgevers nog altijd veel vraag naar flexibele arbeid om financiële risico’s te beperken. Door de coronacrisis verwachten we dat die vraag ook weer meer stijgt. Of deze flexibiliteit op weegt tegen een vast contract is afhankelijk van de bedrijfssituatie en de wensen & behoeften die er zijn.   

Voor- en nadelen flexibele arbeid
Er zijn twee opties bij flexibele arbeid: uitzenden/detacheren of payroll. Door de invoering van de wetten, WWZ en WAB, zijn de voorwaarden voor de werknemers met een flexibel contract nagenoeg gelijk getrokken aan de medewerkers die vast in dienst zijn. Voor de werkgever is met de komst van deze nieuwe regelgeving flexibele arbeid duurder geworden. Wat als een nadeel gezien kan worden. Toch adviseren we deze vorm met regelmaat, denk aan startende ondernemers die een zo laag mogelijk risico willen lopen of bedrijven die zelf niet de administratieve rompslomp willen. Hieronder alle voor- en nadelen van payroll en uitzenden op een rijtje.

Payroll
Voordelen:

 • Mensen niet zelf in dienst
 • (vaak) geen extra kosten bij ziekte
 • Mogelijkheden om FTE’s voor accountantsverklaring te drukken
 • Ontzorgen van administratieve handelingen
 • Duidelijke vooraf bekende kostprijs per gewerkt uur.
 • Voor sommige werkgevers geldt dat een payrollwerkgever zaken als loonbetaling en pensioen beter geregeld hebben dan de werkgever.   

Nadelen:

 • Duurder dan werknemers op eigen loonlijst
 • Minder binding met de werknemers  

Uitzenden
Voordelen:

 • Verruimde ketenregeling (78 weken onbeperkt aantal contracten, vervolgens nog 6 contracten in 4 jaar) dan pas een vast contract
 • Stipp pensioen, kent een wachttijd van 26 weken, en relatief klein pensioen waardoor voordelig voor kosten inlener.
 • Mensen niet zelf in dienst > dus bepaalde werkgeversrisico’s liggen bij het uitzendbureau
 • (vaak) geen extra kosten bij ziekte
 • Mogelijkheden om FTE’s voor accountantsverklaring te drukken
 • Ontzorgen van bepaalde administratieve handelingen
 • Duidelijke vooraf bekende kostprijs per gewerkt uur.  

Nadelen:

 • Duurder dan werknemers op eigen loonlijst
 • Mindere binding met de werknemers 

Voor- en nadelen op eigen loonlijst
Als je werknemers zelf in dienst neemt, ben je als bedrijf zelf volledig verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen. Het grote voordeel is dat deze vorm over het algemeen goedkoper is dan uitzenden of payroll. Momenteel zien we vooral in de horeca- en agrarische sector dat ondernemers met een flexibele schil werken, voor hen kan het juist financieel gunstiger zijn om medewerkers in vast dienstverband te nemen. Dit is uiteraard afhankelijk van meerdere factoren. Hieronder de voor- en nadelen op een rij. 

Eigen loonlijst
Voordelen:

 • Goedkoper dan uitzend/payroll
 • Werknemers hebben meer binding met het personeel.  

Nadelen:

 • Meer administratieve lasten
 • Minder flexibiliteit (met name het verschil met uitzenden)
 • Meer risico’s bij doorbetaling van uitval/ziekte van medewerkers  

Een vrijblijvend advies
Bij Salarispoint geven we een onafhankelijk advies en bieden we alle mogelijke arbeidsvormen aan. Samen bespreken we de wensen en behoeften en brengen we de bedrijfssituatie in kaart. Dit vormt het uitgangspunt van ons advies.

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak. Ik help je graag verder. Geen punt. 

Mike Gubbels:
T. 0478-206423
E. mike@salarispoint.nl  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan