Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Geplaatst op: 30-11-2023

Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is bedoeld om een groep mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans te bieden om een betere positie op te bouwen. De wet bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Het loonkostenvoordeel (LKV)
  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • Het jeugd-LIV (afschaffing per 1-1-2024).


Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV kan worden aangevraagd als de werknemer onder 1 van de volgende 4 doelgroepen valt:

1) Oudere werknemers (vanaf 56 jaar) die uit een uitkeringssituatie komen;
2) Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
3) Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
4) Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden.

Om exact te bepalen of een werknemer aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet kun je op de volgende link klikken: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/loonkostenvoordeel/detail/voorwaarden-per-doelgroep

Indien je voor een werknemer het LKV wilt ontvangen dan heb je een doelgroepverklaring nodig.  Deze dien je binnen 3 maanden ná indienst treding aan te vragen.

Het LKV oudere werknemer geldt voor werknemers die uit een uitkeringssituatie komen en minimaal 56 jaar zijn. Het LKV wordt per 2025 verlaagd en in 2026 wordt het volledig afgeschaft. In 2025 kun je dus voor het laatst werknemers met deze verklaring aannemen en bij deze werknemers kun je dan nog 3 jaar gebruik maken van deze tegemoetkoming.

Vanaf 2025 geldt LKV banenafspraak (arbeidsbeperkten en scholingsbelemmerden) voor onbepaalde tijd en is de doelgroepenverklaring niet meer nodig.

Per LKV regeling scheelt het hoeveel je maximaal als tegemoetkoming kunt ontvangen voor een werknemer. Het maximaal te ontvangen bedrag per jaar is € 6.000,- per werknemer. Wil je weten hoeveel de tegemoetkoming per werknemer in een bepaalde LKV is zie dan de volgende link: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv/detail/hoe-hoog-is-lkv-per-werknemer


Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Deze regeling wordt per 1-1-2024 beperkt en er is een wetsvoorstel ingediend om de LIV per 2025 volledig af te schaffen. De LIV kan in 2024 nog toegepast worden bij werknemers die 100 tot 104 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Deze tegemoetkoming krijg je achteraf automatisch uitgekeerd als je als werkgever er recht op hebt. De tegemoetkoming bedraagt € 0,49 per uur met een maximum van € 960,- per jaar per werknemer. Om voor de LIV in aanmerking te komen moet de werknemer op jaarbasis wel minimaal 1.248 verloonde uren hebben.

Het jeugd-LIV

Het jeugd-LIV wordt berekend op basis van uw aangiften loonheffingen, als je als werkgever recht hebt op deze tegemoetkoming dan ontvang je eerst van het UWV een voorlopige berekening met daarbij specificaties per werknemer. Je hebt recht op deze tegemoetkoming als je werknemer(s) aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Leeftijd 31-12-2022

Gemiddeld uurloon
in 2023 is minimaal

Gemiddeld uurloon in 2023 is lager dan

20 jaar

€ 9,79

€ 12,04

19 jaar

€ 7,34

€ 10,89

18 jaar

€ 6,12

€ 8,17

Zie onderstaand overzicht wat je aan tegemoetkoming kunt ontvangen aan jeugd-LIV per werknemer:


Leeftijd december

Jeugd-LIV per werknemer per verloonde uur

Max jeugd-LIV per werknemer per jaar

20 jaar

€ 0,30

€ 613,60

19 jaar

€ 0,08

€ 166,40

18 jaar

€ 0,07

€ 135,20

Het jeugd-LIV wordt per 1-1-2024 afgeschaft en aangezien je deze uitkering achteraf ontvangt zal deze in 2024 voor de laatste keer uitgekeerd worden als je hier als werkgever recht op hebt.

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan