Certificering

Salarispoint is NEN 4400 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid. Dit houdt in dat wij half jaarlijks worden gecontroleerd op onze financiële huishouding (uren, loonstroken en facturen), afdrachten van BTW en loonheffingen en de personeelsdossiers, vandaar de strenge eisen aan de identificatie. De controles vinden plaats voor VRO.

Certificaat | Salarispoint Uitzend B.V.
Certificaat | Salarispoint Payroll B.V.

NEN 4400-01 vanaf 1 juli 2014 Certificering verder uitgebreid

SNA (Stichting Normering Arbeid), gaat per 1 juli 2014 een aantal essentiële cao-bepalingen aan het keurmerk toevoegen. Op deze manier probeert SNA haar steentje bij te dragen aan de bescherming van werknemersbelangen in de uitzendbranche. Dit betekent voor uitzend- en payrollondernemingen met het SNA-keurmerk dat er vanaf dat moment ook op deze bepalingen geïnspecteerd gaat worden.

Vanaf 1 juli 2014 wordt gecontroleerd of een onderneming heeft gewaarborgd dat een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om de volgende negen cao-bepalingen te borgen:

  • Naleving cao-bepalingen en/of wettelijke bepalingen (artikel 7:655 BW) ten aanzien van arbeidsovereenkomsten
  • Feestdagen bij uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • Kort verzuim bij uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • Aansluiting bij pensioenfonds
  • Aangifte bij sociaal fonds
  • Voorwaarden loonstrook (artikel 7:626 BW)
  • Reservering vakantiedagen
  • Reservering vakantiebijslag
  • Bruto beloning (procedure die voorziet in het doorvoeren van juiste cao verhogingen)

Indien u meer wilt weten, kijk dan verder op de website of neem contact op met Salarispoint Payroll op telefoonnummer 0478 - 517400 of via payroll@salarispoint.nl .